ஜேகேவின் சில குறிப்புகள்: Odyssey of a Princess

ஜேகேவின் சில குறிப்புகள்

பல தேடல்களின் சில சுவடுகள்

Saturday, October 02, 2004

Odyssey of a Princess

Odyssey of a Princess

எதேச்சையாக இந்த வலைகுறிப்புகளை படிக்க நேர்ந்தது... ரொம்ப "professional" ஆக எழுதியிருக்கிறார் Princess...இவருடைய தமிழ் குறிப்புகளும் மிக அருமை..

படித்தவர்களின் கருத்துகள் - 0

Post a Comment

<< முகப்பிற்கு செல்ல