ஜேகேவின் சில குறிப்புகள்: குற்றங்களும் நியாயங்களும்

ஜேகேவின் சில குறிப்புகள்

பல தேடல்களின் சில சுவடுகள்

Wednesday, June 06, 2007

குற்றங்களும் நியாயங்களும்

ஒரு பியர் கோப்பைக்கு
முன் என் மன உறுத்தல்களை
தியானித்தேன்.
பியர் உட்பட.
குற்றங்கள் எல்லாம்
நியாயங்களாகவும்
நியாயங்கள் எல்லாம்
குற்றங்களாகவும்
பட்டன
குற்றங்களுக்கும்
நியாயங்களுக்கும்
தெளிவான வரையரை இல்லாமை
குழப்பமூட்டியது.
தீர்ந்துபோன
பியர் கோப்பை
நக்கலாய்
சிரித்தது.
குற்றங்களும் தான்.
தீர்ந்து போன பியர்
கோப்பையை குப்பையில்
போடாத குற்றம் உட்பட.

என் பக்க நியாயங்களை
நான் எங்கே தேடுவேன்.
என் பக்க குற்றங்கள்
மட்டும் எல்லா
புறங்களிலும் இருந்து சிரிக்கின்றன.

நியாயங்களே புரிந்தோரே
எனக்கு வழி சொல்லுங்கள்
உங்கள் குற்றங்களை
எங்கே தொலைத்தீர்.

குற்றங்களே புரிந்தோரே
எனக்கு வழி சொல்லுங்கள்.
உங்கள் நியாயங்களை
எங்கே பிடித்தீர்.

படித்தவர்களின் கருத்துகள் - 5

At Thu Jun 07, 06:34:00 AM GMT-6, Anonymous Aravind Raj G P சொன்னது

good one,i like it..Hope u write more kavidais!

cheers
Aravind

 
At Thu Jun 07, 07:06:00 AM GMT-6, Blogger ஜேகே - JK சொன்னது

Thanks Aravind...

 
At Sat Jul 28, 04:08:00 AM GMT-6, Anonymous Satheesh சொன்னது

Wonderful thoughts! (I dont know how to write comment in Tamil, hence in English)
On reading this, I get reminded of your discussion with Ilancheziyan on "Absolute ethics Vs Relative ethics".
How many people in our society think about their conditioning on "What is right & What is wrong". As a society, we never teach our children to introspect. Quite often, we think more about others (& blame them) than us. A society that introspects will be able to solve many of its problems.
Its your introspection that inspires me!

 
At Sun Nov 04, 12:25:00 AM GMT-6, Blogger ஜேகே - JK சொன்னது

சதீஷ், மிக்க நன்றி.

 
At Thu Jun 04, 04:36:00 AM GMT-6, Anonymous Angel சொன்னது

good one...,
Make as to think!
Good. Keep it up.

Cheer's
Angel

 

Post a Comment

<< முகப்பிற்கு செல்ல