ஜேகேவின் சில குறிப்புகள்: உறைபனிக்குளிர்

ஜேகேவின் சில குறிப்புகள்

பல தேடல்களின் சில சுவடுகள்

Friday, December 24, 2004

உறைபனிக்குளிர்

ஹாலந்தில் இன்று சரியான குளிர். சில நாட்களாகவே அப்படித்தான் இருக்கிறது. -20' C எல்லாம் நினைத்துக்கூட பர்த்தது கிடையாது...இது பொதாதென்று, இன்று பனி மழை கூட...
வெளியில் போகவே மனம் இல்லை....வீட்டில் ஒன்றும் வேலை நடப்பதாக தெரியவில்லை....
எவ்வளவு காரியம் மிச்சம் இருக்கிறது தெரியுமா...நினைக்கவே மலைப்பாக இருக்கிறது.


படித்தவர்களின் கருத்துகள் - 0

Post a Comment

<< முகப்பிற்கு செல்ல