ஜேகேவின் சில குறிப்புகள்: ஏன் வடக்கு மேலே இருக்கவேண்டும்?

ஜேகேவின் சில குறிப்புகள்

பல தேடல்களின் சில சுவடுகள்

Monday, August 22, 2005

ஏன் வடக்கு மேலே இருக்கவேண்டும்?

நேற்றுவரை மேலேயிருந்த வடதுருவம்
சற்று வெளிச்சம் பட்டு வலது பக்கம் வந்தது.
என் சாய்ந்துகிடக்கும் பூமியுருண்டை.

படித்தவர்களின் கருத்துகள் - 1

At Fri Jul 03, 02:40:00 AM GMT-6, Anonymous Science Makku சொன்னது

edu,edu enga erukkanumo anga erunda than ALAGU. erukkanum. :)

can u see Air?

 

Post a Comment

<< முகப்பிற்கு செல்ல