ஜேகேவின் சில குறிப்புகள்: தாம்பரம் மனித சங்கிலி புகைப்படங்கள்

ஜேகேவின் சில குறிப்புகள்

பல தேடல்களின் சில சுவடுகள்

Tuesday, February 17, 2009

தாம்பரம் மனித சங்கிலி புகைப்படங்கள்

இலங்கைத் தமிழர் பாதுகாப்பு பேரவை அழைத்திருந்த மனித சங்கிலிப் போராட்டம் தாம்பரத்தில் இன்று நடைபெற்றது. திருமாவளவன், பழ நெடுமாறன், கோ க மணி போன்ற தலைவர்கள் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.

அப்போது எடுக்கப்பட்ட எல்லா புகைப்படங்களும் இங்கே

சில புகைப்படங்கள் சில கீழே.

From Human Chain Protest For Tamil Eelam At Tambaram


From Human Chain Protest For Tamil Eelam At Tambaram


From Human Chain Protest For Tamil Eelam At Tambaram


From Human Chain Protest For Tamil Eelam At Tambaram


From Human Chain Protest For Tamil Eelam At Tambaram


From Human Chain Protest For Tamil Eelam At Tambaram


From Human Chain Protest For Tamil Eelam At Tambaram


From Human Chain Protest For Tamil Eelam At Tambaram

Labels: ,

படித்தவர்களின் கருத்துகள் - 1

At Wed Feb 18, 01:22:00 AM GMT-6, Anonymous Anonymous சொன்னது

Sampanthan accuses SL government of false propaganda
[TamilNet, Tuesday, 17 February 2009, 19:21 GMT]
"A news black-out of Sri Lanka Government's slaughter of Tamils through indiscriminate artillery barrage and bombings prevails, while the International media is publishing false information spread by Colombo," said Tamil National Alliance (TNA) parliamentary group leader, R. Sampanthan, in a press meet attended by a large number of local and international journalists Tuesday afternoon in Sri Lanka parliamentary complex, sources in Colombo said.


R. Sampanthan (middle of the image), the parliamentary group leader of the Tamil National Alliance (TNA)."More than 2000 Tamils have been killed while more than 4500 injured in Vanni due to the unrelenting attacks by the three armed forces of Sri Lanka government in the recent past," Sampanthan said.

"This is but a deliberate and systematic genocide of the Tamils," he said and added that the bodies of the killed innocent Tamils lie along streets unattended.

Sampanthan pointed out that there is no medicine in Vanni for the people injured in the indiscriminate attacks by the government armed forces.

"The government spreads false information that the Liberation Tigers are killing the Tamils flee the war-zone in Vanni while it is the armed forces of the government which are killing the Tamils in Vanni. Why should the Tigers kill the Tamils who have been living with them all these years?" he asked.

"The government does not permit even us, the elected representatives of the Tamils, to visit the Tamils who have come from Vanni and confined to internment camps in Vavuniyaa," he said.

"The international community should come forward to stop the annihilation of the Tamils by the government of Mahinda Rajapakse," Sampanthan appealed.

He also appealed to President Mahinda Rajapakse government to stop the war on Tamils immediately.

Sampanthan also appealed to the international journalists to publish verified information from the ground, and to desist taking to print the one-sided information presented by the Sri Lanka Government.

 

Post a Comment

<< முகப்பிற்கு செல்ல